Press "Enter" to skip to content

Төсөл хэрэгжиж буй аймгуудын чадавхыг дээшлүүлэв

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг  2016-2019 онуудад хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.…

Үүрэн холбооны сүлжээ үүсгэгч төхөөрөмжийг нийлүүллээ

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран  Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн…

Орон нутгийн онцгой байдал болон сумын захиргааны албан хаагчдад зориулсан “Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлага” сургалт зохион байгуулагдлаа

0

“Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслөөс “Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага” сэдэвт 3 дахь шатны сургалтыг Зүүн бүсийн төв Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газарт 2018 оны 04…

Сургалтанд 30 гаруй алба хаагч хамрагдаж байна

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх GRANT918-MON” төсөл, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай…

“Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлага” баримтат кино

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг 2016 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Төслийн…

Заах арга зүйн боловсрол эзэмшүүлэх сургалт зохион байгууллаа

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн Хөгжлийн Банкны “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-27-ны өдрүүдэд ОБЕГ-ын харьяа “Жаргалант” давтан сургалт,…

Багийн иргэдтэй зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулав

0

2017 онд Зуд, ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төсөлд хамрагдсан 4 аймгийн 12 суманд хөршийн 126 бүлэг байгуулагдсан.  Тэдгээр сумын зохицуулагч нар 2017 оны 12…

Төслийн удирдах хорооны хурал боллоо

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран  Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх” төслийг Дорнод, Сүхбаатар, Говь-Алтай, Хөвсгөл аймгийн 12…

Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ дадлага сургалт

0

ОБЕГ-аас хэрэгжүүлж байгаа Азийн хөгжлийн банкны Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн санхүүжилттэй “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслөөс Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар суманд энэ оны 11 дүгээр…

Байцаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт эхэллээ

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд “Гамшгаас хамгаалах болон…