Press "Enter" to skip to content

Дорнод аймгийн Матад сум

Засаг захиргааны 1956 оны өөрчлөлтөөр Матад сумыг татан буулгаж Ар Жаргалант суманд нэгтгэж, одоогийн төв Зүүнбулагт төвлөрүүлэн БНМАУ-ын АИХ-ын тэргүүлэгчдийн зарлигаар Матад сум гэж нэрлэсэн байна. Матад сум нь  2283,1 мянган га нутагтай, аймгийн төв Чойбалсан хотоос 150 км алслагдсан, 2350 хүн амтай. Сүхбаатар аймаг болон өөрийн аймгийн Булган, Баянтүмэн, Халхгол, Сүмбэр сум болон БНХАУ-тай хиллэдэг.

Төслийн зохицуулагчийн хаяг:

Ч.Одгэрэл

Утас 89149010

Матад сумын ЗДТГын байр