Press "Enter" to skip to content

Төслийн сумын зохицуулагч нарыг чиглүүлэх сургалт зохион байгуулагдав

0

Монгол Улсын засгийн газар, Азийн хөгжлийн банктай 2016 оны 10 сарын 28-ны өдөр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэхээр буцалтгүй тусламжийн гэрээ…

Төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа болов

0

Монгол Улсын Засгийн газар “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэхээр Азийн хөгжлийн банктай буцалтгүй тусламжийн гэрээ байгуулсан билээ. Уг төслийн санхүүжилт болох…