Press "Enter" to skip to content

Багийн иргэдтэй зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулав

0

2017 онд Зуд, ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд төсөлд хамрагдсан 4 аймгийн 12 суманд хөршийн 126 бүлэг байгуулагдсан.  Тэдгээр сумын зохицуулагч нар 2017 оны 12…

Төслийн удирдах хорооны хурал боллоо

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран  Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх” төслийг Дорнод, Сүхбаатар, Говь-Алтай, Хөвсгөл аймгийн 12…

Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ дадлага сургалт

0

ОБЕГ-аас хэрэгжүүлж байгаа Азийн хөгжлийн банкны Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн санхүүжилттэй “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслөөс Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар суманд энэ оны 11 дүгээр…

Байцаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт эхэллээ

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд “Гамшгаас хамгаалах болон…

Нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчид болон сумын зохицуулагч нарыг чадавхжуулах “Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлага” сургалт боллоо

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг 2016-2019 онд Дорнод, Сүхбаатар, Говь-Алтай, Хөвсгөл…

Сургалтанд хамрагдсан алба хаагчдад гэрчилгээ гардуулав

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран  Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд “Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн…

Онцгой байдлын албан хаагчдыг чадавхжуулах “Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлага” сургалт болно

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлж байна. Гамшгийн эрсдэлийн…

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, багийн хөршийн бүлгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй сэдэвт сургалт болов

0

ОБЕГ-аас хэрэгжүүлж байгаа Азийн хөгжлийн банкны Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн санхүүжилттэй “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслөөс Дорнод аймгийн Булган, Матад, Цагаан-Овоо, Хөлөнбуйр, Сүхбаатар аймгийн…

Төслийн удирдах хорооны анхдугаар хурал боллоо

0

ОБЕГ-т хэрэгжиж байгаа Азийн хөгжлийн банкны “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн удирдах хорооны анхдугаар хурал 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр ОБЕГ-ын хурлын…

Төслийн сумын зохицуулагч нарыг чиглүүлэх сургалт зохион байгуулагдав

0

Монгол Улсын засгийн газар, Азийн хөгжлийн банктай 2016 оны 10 сарын 28-ны өдөр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэхээр буцалтгүй тусламжийн гэрээ…