Press "Enter" to skip to content

Говь-Алтай аймагт төслийн хаалтын үйл ажиллагаа боллоо

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Уг төсөлд…

Хэт богино долгионы радио станцуудыг хүлээлгэн өгөв

0

 Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг  хэрэгжүүлж байгаа билээ. Тус төсөл нь Говь-Алтай…

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг зохион байгуулав

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг  хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төсөл хэрэгжиж буй Говь-Алтай…