Press "Enter" to skip to content

Төслийн удирдах хорооны хурал боллоо

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран  Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх” төслийг Дорнод, Сүхбаатар, Говь-Алтай, Хөвсгөл аймгийн 12…

Цагаан-Овоо суманд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгууллаа

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг  2016-2019 онуудад хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.…

Гамшгаас хамгаалах сайн дурынхан сургалтанд хамрагдлаа

0

“Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” GRANT9187-MON төслөөс “Сайн дурын аврагч бэлтгэх” сургалтыг төсөл хэрэгжиж буй дөрвөн аймаг болох Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газарт 2018 оны…