Press "Enter" to skip to content

Үүрэн холбооны сүлжээ үүсгэгч төхөөрөмжийг нийлүүллээ

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран  Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн…

Орон нутгийн онцгой байдал болон сумын захиргааны албан хаагчдад зориулсан “Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлага” сургалт зохион байгуулагдлаа

0

“Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслөөс “Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага” сэдэвт 3 дахь шатны сургалтыг Зүүн бүсийн төв Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газарт 2018 оны 04…

Сургалтанд 30 гаруй алба хаагч хамрагдаж байна

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх GRANT918-MON” төсөл, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай…

“Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлага” баримтат кино

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг 2016 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Төслийн…