Press "Enter" to skip to content

Сургалтанд 30 гаруй алба хаагч хамрагдаж байна

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх GRANT918-MON” төсөл, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай…

“Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлага” баримтат кино

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Япон сангийн санхүүжилтээр “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг 2016 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Төслийн…

Заах арга зүйн боловсрол эзэмшүүлэх сургалт зохион байгууллаа

0

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Азийн Хөгжлийн Банкны “Зуд болон ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх” төслөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-27-ны өдрүүдэд ОБЕГ-ын харьяа “Жаргалант” давтан сургалт,…